4 Fotoaparāts “Nikon”
4 Kamera “GoPro”
4 Atmiņas karte “SanDisc”
Glazēts biezpiena sieriņš ar vaniļu
Glazēts biezpiena sieriņš ar kakao un šokolādes gabaliņiem
Glazēts biezpiena sieriņš ar kondensētā piena pildījumu
Glazēts biezpiena sieriņš ar magonēm
Glazēts biezpiena sieriņš ar sāļu karameli
Glazēts biezpiena sieriņš ar kokosu
Glazēts biezpiena sieriņš ar želejas gabaliņiem
Juustu komplekt
Glazēts biezpiena sieriņš ar kakao un karamelizētiem lazdu riekstiem
Reģistrācija
ievadiet pirkuma čeka numuru

Atmiņas karte UV128 GB USB3 - Anatolijs Ivanovs

Fotoaparāts Nikon COOLPIX B700 - Ingus Karlsons

Kamera GoPro HERO5 Session - Vēsma Rancāne

Atmiņas karte UV128 GB USB3 - Aļona Kravale

Fotoaparāts Nikon COOLPIX B700 - Alberts Broders

Kamera GoPro HERO5 Session - Keitija Krastiņa

Atmiņas karte UV128 GB USB3 - Aleksejs Druzs

Fotoaparāts Nikon COOLPIX B700 - Kristaps Kārkliņš

Kamera GoPro HERO5 Session - Sabrina Niedola

Atmiņas karte UV128 GB USB3 - Ina Jonkus

Fotoaparāts Nikon COOLPIX B700 - Irina Pervene

Kamera GoPro HERO5 Session - Māris Miezītis

Pērc 2
Maģijas sieriņus
Reģistrē
pirkuma čeku
Laimē

Preču loterijas “Noķer savu maģisko mirkli!” noteikumi

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI LOTERIJAI
  1. Preču izplatītājs SIA “Muižas piens” , reģ. Nr. 40003786632, juridiskā adrese Bauskas iela 58A - 8, Rīga, LV-1004, Latvija.
  2. Loterijas organizētājs ir SIA „ASAP Promo”, reģ. Nr. 40003823587, PVN Nr. LV40003823587, adrese: Elizabetes iela 13-9, Rīga, LV-1010, Latvija.
  3. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.
  4. Loterijas periods: 2017.gada 17.oktobra līdz 15.novembrim.
  5. Lai piedalītos loterijā, personai ir jānopērk jebkuri divi 11. punktā minētie produkti- biezpiena sieriņi “Magija”, jebkurā tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā laikā no 2017. gada 17.oktobra līdz 13.novembrim.
  6. Loterijā var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un kas loterijas laikā fiziski atrodas valsts teritorijā, lai saņemtu balvu.
 2. BALVU
  1. Loterijas dalībniekiem ir iespēja laimēt vienu balvu no
   Nr.p.k. Balvas nosaukums Balvas vērtība, EUR Balvu skaits Kopējā balvu vērtība, EUR
   1 Fotoaparāts Nikon COOLPIX B700 430.00 4 1720.00
   2 Kamera GoPro HERO5 Session 300.00 4 1200.00
   3 Atmiņas karte UV128 128 GB USB3 42.23 4 168.92
     Kopā 12 3088.92
  2. Kopējais laimestu skaits ir 12 (divpadsmit).
  3. Kopējais balvu fonds ir 3088.92 EUR, ieskaitot PVN (21%).
 3. LOTERIJAS DALĪBNIEKU IESPĒJAS LAIMĒT
  1. Iespējamais dalībnieku skaits ir 5 000 (pieci tūkstoši), no kuriem tiks izvēlēti 12 (divpadsmit) laimētāji, lai saņemtu vienu no balvām, kuras norādītas punktā 2.1.
  2. Iespēja laimēt vienu no 12 balvām ir tiešā veidā atkarīga no kopējā izdarīto pirkumu skaita norādītajā laika periodā, kas minēts 1.5. punktā.
 4. LOTERIJAS VEIKŠANAS KĀRTĪBA, PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
  1. Lai piedalītos loterijā, personai ir jānopērk jebkuri divi 11. punktā minētaie biezpiena sieriņi “Magija” jebkurā veikalā Latvijas Republikas teritorijā laikā no 2017. gada 17.oktobra līdz 13.novembrim.
  2. Par katru pirkumu, kas ietver 11. punktā minētos produktus, pircējam ir jāsaņem pirkuma čeks, kurā minēts produkta nosaukums (pirkuma čeki, kuros nav norādīts biezpiena sieriņa “Magija” produkta nosaukums, nav derīgi dalībai loterijā), un jāreģistrē pirkuma čeks mājaslapā www.magija.lv, ievadot šādu informāciju:
   1. vārds, uzvārds;
   2. e-pasta adrese;
   3. tālruņa numurs;
   4. pirkuma čeka numurs.
  3. Loterijas dalībniekam ir iespēja piedalīties loterijā vēlreiz, veicot jaunu biezpiena sieriņa „Magija” produkta pirkumu un, reģistrējot jaunā pirkuma čeka numuru, kā minēts 4.2. punktā. Dalības reižu skaits nav ierobežots.
 5. REĢISTRĀCIJAS PERIODI UN LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA
  1. Dalībnieki var reģistrēties saskaņā ar 4. punktā minēto kārtību no 2017. gada 17.oktobra līdz 13.novembrim plkst. 23.59. Katrs dalībnieks, kurš atbilstoši 4.2 punktam piereģistrēsies loterijai, pretendēs uz balvu pēc nejaušības principa. Izloze notiks automātiski, izmantojot SIA „Visas Loterijas” izstrādāto loteriju programmatūru „Sales Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas numurs 003365.
  2. Tiek noteiktas 4 (četras) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 4.2. punktu:
   1. Izlozē 2017. gada 25.oktobrī plkst. 11:00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 4.2. punktu no 2017. gada 17.oktobra plkst. 00:00 līdz 2017. gada 22.oktobrim plkst. 23:59, tiek izlozētas 3 (trīs) balvas: 1 (viens) Fotoaparāts Nikon COOLPIX B700, 1 (viena) Kamera GoPro HERO5 Session un 1 (viena) Atmiņas karte UV128 128 GB USB3”.
   2. Izlozē 2017. gada 1.novembrī plkst. 11:00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 4.2. punktu no 2017. gada 23.oktobra plkst. 00:00 līdz 2017. gada 29.oktobrim plkst. 23:59, tiek izlozētas 3 (trīs) balvas: 1 (viens) Fotoaparāts Nikon COOLPIX B700, 1 (viena) Kamera GoPro HERO5 Session un 1 (viena) Atmiņas karte UV128 128 GB USB3”.
   3. Izlozē 2017. gada 8.novembrī plkst. 11:00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 4.2. punktu no 2017. gada 30.oktobra plkst. 00:00 līdz 2017. gada 5. novembrim plkst. 23:59, tiek izlozētas 3 (trīs) balvas: 1 (viens) Fotoaparāts Nikon COOLPIX B700, 1 (viena) Kamera GoPro HERO5 Session un 1 (viena) Atmiņas karte UV128 128 GB USB3”.
   4. Izlozē 2017. gada 14.novembrī plkst. 11:00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 4.2. punktu no 2017. gada 6.novembra plkst. 00:00 līdz 2017. gada 13. novembrim plkst. 23:59, tiek izlozētas 3 (trīs) balvas: 1 (viens) Fotoaparāts Nikon COOLPIX B700, 1 (viena) Kamera GoPro HERO5 Session un 1 (viena) Atmiņas karte UV128 128 GB USB3”.
  3. Izlozes notiks SIA „ASAP Promo” birojā: Elizabetes ielā 13-9, Rīgā, LV 1010, Latvijā.
  4. Katrā izlozē tiek izlozēti papildu 3 (trīs) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
  5. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
  6. Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka loterijas organizators var izmantot un publiskot viņu datus saskaņā ar Loterijas noteikumos paredzēto kārtību.
 6. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA
  1. Laimētāji tiks publicēti www.magija.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59 (attiecīgi- 1.izlozes laimētāji - 26.oktobrī, 2.izlozes laimētāji - 2.novembrī, 3.izlozes laimētāji 9.novembrī, 4.izlozes laimētāji - 15.novembrī), kā arī tos var noskaidrot zvanot pa tālruni +371 20235462.
 7. BALVU SAŅEMŠANA
  1. Laimētājs var saņemt balvu personīgi no SIA „ASAP Promo”, Elizabetes ielā 13-9, Rīgā, LV-1010, Latvijā no 2017.gada 27.oktobra līdz 28.novembrim darba dienās, laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00, iepriekš sazvanoties pa tālruni 20235462.
  2. Balvas saņemšanas brīdī laimētājam ir jāuzrāda laimējušais pirkuma čeks, kurā ir biezpiena sieriņa “Magija” produkta nosaukums, un jāparaksta dokuments par balvas pieņemšanu. Organizētājam ir tiesības pieprasīt dalībniekam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par uzvarētāja vecumu un identitāti.
  3. Ja laimētājs nav sasniedzams pa tālruni vai e-pastu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc laimētāja paziņošanas vai neierodas norunātajā vietā un laikā, lai saņemtu balvu, tas zaudē tiesības saņemt balvu, un loterijas organizētājs balvu var izmantot pēc saviem ieskatiem.
 8. DALĪBNIEKA IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR DALĪBU LOTERIJĀ, IR ŠĀDI
  1. Jebkuri izdevumi, kas saistīti ar balvas izmantošanu.
  2. Citi izdevumi, kas ir atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas (ceļa izdevumi, lai saņemtu balvu u.tml.).
 9. SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA UN TĀS IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
  1. Ar šo loteriju saistīto sūdzību ir jāiesniedz rakstveidā, pilnībā izklāstot sūdzības un apgalvojumus, pievienojot dokumentus vai kopijas ar atsauci uz šo sūdzību. Sūdzība ir jāadresē SIA „ASAP Promo”, Elizabetes iela 13-9, Rīga, LV-1010, Latvija, vai pa e-pastu uz loterijas@asapasap.lv, līdz 2017. gada 28.novembrim (pasta zīmoga datums). Loterijas organizators izskata sūdzību un atbild uz to 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
 10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
  1. Loterijas Organizētājs neatbild par personas jebkādiem izdevumiem, kas ir saistīti ar piedalīšanos loterijā.
  2. Balvas vērtību nevar saņemt skaidrā naudā vai citu preču veidā.
  3. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par ierakstiem, kas ir, zuduši un/vai, nav atgūti, ir, bojāti vai kavēti, vai ko nav iespējams nosūtīt sakarā ar tehniskām kļūmēm vai jebkāda cita no tā neatkarīga iemesla dēļ.
  4. Organizators neatbild par pakalpojumu pārtraukumiem sakarā ar tehniskām problēmām, sistēmas vai programmatūras kļūmēm, kavējumiem vai citām problēmām, kas var ietekmēt dalībnieku spēju piedalīties loterijā vai izmantot tīmekļa vietni.
  5. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
  6. Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2017. gada 17.oktobra līdz 15.novembrim var rakstveidā pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.
  7. SIA „ASAP Promo”, SIA “Visas Loterijas”, SIA “Muižas piens” darbinieki nav tiesīgi piedalīties loterijā.
  8. Loterija var tikt atlikta, atcelta, vai noteikumi var tikt izmainīti pēc tam, kad šo loteriju ir apstiprinājusi Latvijas Finanšu ministrijas Azartspēļu uzraudzības inspekcija.
  9. Jūs varat izlasīt pilnus noteikumus loterijas periodā www.magija.lv
 11. LOTERIJAS “Noķer savu maģisko mirkli!” PILNS PRODUKTU SARAKSTS
  Kārtas Nr. Svītrkods Preces nosaukums
  1 4770299047463 Glazēts biezpiena sieriņš “Magija”, t.s. 23,4 %, ar kakao un šokolādes gabaliņiem
  2 4770175046139 Glazēts biezpiena sieriņš “Magija”, t.s. 23,8 %, ar kokosu
  3 4770175046092 Glazēts vanilīna biezpiena sieriņš “Magija”, t.s. 23,4 %
  4 4770175046504 Glazēts biezpiena sieriņš “Magija”, t.s. 23 %, ar magonēm
  5 4770299393409 Glāzēts biezpiena sieriņš "Magija" 20% ar TOFFEE glazūrā
  6 4770299393881 Glazēts biezpiena sieriņš “Magija” ar kondensētā piena pildījumu, t.s. 22 %
  7 4770299046756 Glazēts biezpiena sieriņš “Magija” ar želejas gabaliņiem, t.s. 23,4 %
  8 4770299395922 Glazēts biezpiena sieriņš “Magija” Delicacy ar kakao un karamelizētiem lazdu riekstiem, t.s. 24 %
  9 4770299395939 Glazēts biezpiena sieriņš “Magija” Smart snack ar dzērveņu pildījumu, t.s. 21,1 %